Od roku 1992 úspěšně poskytujeme služby daňového, účetního a ekonomického poradenství podnikatelům i neziskovým organizacím na celém území České republiky. Od 1.1.2005 pod hlavičkou Daňového poradenství Tomáš Paclík, a.s. Za dobu svého působení firma získala výsadní postavení v oblasti ekonomických služeb zejména na území střední Moravy.

Stálými firemními klienty jsou jak významné průmyslové podniky regionálního i celostátního významu, mnohé z nich patřící do skupin významných zahraničních koncernů, tak rovněž subjekty místní samosprávy – krajský úřad, statutární města, územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace. Není výjimkou, že se na nás obracejí i společnosti, pro něž pracují nadnárodní auditorské kanceláře, kterým jsme schopni nabídnout nadstandardní služby v oblasti daňového poradenství. 

 

V této oblasti úzce spolupracujeme zejména s partnerskou společností AUDIT TEAM. s.r.o. Daňoví poradci a asistenti pracující ve firmě jsou odborníci s dlouholetými zkušenostmi, specializující se na jednotlivé oblasti daňového práva, účetnictví nebo financí. Snažíme se k daňové problematice přistupovat komplexně, tj. nejen z pohledu účetnictví či jednotlivých daní, ale zejména z pohledu ekonomického rozhodování pro variantní řešení dané oblasti a systém daní řešíme i z pohledu firemních financí. U nejvýznamnějších klientů za pomoci metod daňového plánování vytváříme daňový systém, který v návaznosti na finanční plán společnosti umožňuje optimalizovat výši daňové povinnosti klienta z pohledu celkových finančních toků.

Firma nese plnou smluvní garanci za případné škody vzniklé klientům z titulu vykonávání účetního a daňového poradenství a má pro tento účel uzavřenou pojistnou smlouvou s dostatečným finančním krytím.
K jednotlivým klientům volíme individuální přístup, zohledňující jejich styl práce a vnitrofiremní způsob komunikace. Naší snahou je vytvořit systém řešení daňové problematiky v podniku minimálně zatěžující administrativu firmy, umožňující efektivní daňové plánování a optimalizaci daňové povinnosti při eliminaci daňových rizik. Naše úloha pak spočívá v kontrole tohoto systému, zpracování odborných posudků ke složitým problémům, provádění školení pracovníků firmy z daňové a účetní problematiky.

Envelopa Office Center s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc

IČ: 02070332

DIČ: CZ 02070332

T: +420 607 175 966
T: +420 777 071 170
E: vyslouzil@rsre.cz

Sledujte nás

Web vytvořila Domigrafika.