125 let továrny na čokoládu Zora Olomouc

Továrna byla založena v roce 1898 jako první český podnik svého druhu v tehdy převážně německy mluvící Olomouci. Stavbu továrny připravovalo po dobu dvou let čtrnáct olomouckých maloobchodníků, kteří v dubnu roku 1898 vydali provolání vyzývající k upisování akcií nového podniku na výrobu čokolády a cukrovinek. Na valné hromadě v listopadu téhož roku tak mohla být zapsána společnost s ručením omezeným „První společná moravská továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci“ se 146 podíly po 100 korunách.

Výroba byla zahájena v pronajatých prostorech Občanské záložny na Dolním náměstí v historickém centru města dne 12. června 1899. Výrobna byla vybavena primitivním zařízením a bylo zde zaměstnáno 15 lidí.

Přes počáteční potíže způsobené především nedostatkem kapitálu, ale i nepřízní německé radnice se produkce stále zvyšovala a výrobky byly žádané. Továrna byla dobře vedena, správcem se stal Bedřich Skála, který se v roce 1909 osamostatnil a založil v Uherském Hradišti svou vlastní továrnu na čokoládu a cukrovinky.

Již v roce 1908 se firma mění na akciovou společnost s názvem „Akciová továrna na cukrovinky a čokoládu v Olomouci“ s počátečním kapitálem 400 tisíc korun. Kapitál byl rozvržen na 2000 akcií po 200 korunách, ty vlastnilo 630 akcionářů, společností a záložen. Díky tomu měla firma zajištěn významný odbyt do budoucna u vlastních akcionářů. Dividenda byla proplácena ve výši 7 – 10 %. Vzhledem k nárůstu výroby již přestával kapacitně dosavadní objekt stačit a bylo proto rozhodnuto o stavbě nové tovární budovy. Protože vedení radnice českému podnikání stále nepřálo, nabídlo akciové společnosti místo mimo obvod města. Parcela o rozloze 800 čtverečních sáhů (tedy asi 2880 m2) se nacházela u železniční trati v Hodolanech, které jsou dnes již součástí města. Se stavbou továrny se započalo v červnu 1909 a již na jaře dalšího roku byla tovární budova dokončena. Na svou dobu velmi moderně a účelně řešená továrna plně splňovala požadavky na výrobu i na hygienu.
Výstavba továrny i nové strojní zařízení pohltilo veškerý původní kapitál, takže bylo vypsáno dalších 6000 akcií v nominální hodnotě 200 korun.

Prvním ředitelem nové továrny se stal Jan Novotný, pozdější ředitel továrny na čokoládu „Kolinea“ v Kolíně. Výroba byla rozšířena o nové druhy cukrovinek, které byly oblíbeny u všech vrstev obyvatelstva. Výrobky nesly od roku 1908 slovní značku „Zora“, jež byla zaregistrována o 6 let později. Stalo se tak v době 1. světové války, kdy byly České země součástí Rakouska-Uherska a vídeňské centrální úřady vyvíjely značný nátlak, aby se slovanská značka „Zora“ nepoužívala. Nakonec však ustoupily poté, co se jim od akcionářů dostalo ujištění, že se pouze jedná o zdrobnělinu jména Terezie. Od roku 1929 je ředitelem Jan Ryšavý, který později zastává funkci předsedy Československých průmyslníků čokolády a cukrovinek.


Po vzniku Československa došlo k dalšímu rozvoji firmy. Jelikož bylo nutné továrnu znovu rozšířit a modernizovat, došlo k dalšímu zvýšení kapitálu. Vypsáním akcií se spolumajiteli stali další drobní podnikatelé jako cukráři a obchodníci, kteří odebírali i sezónní zboží. V roce 1924 zaměstnávala firma již 750 dělníků a 59 úředníků a obchodních zástupců, pro své zaměstnance vystavěla dva domy pro 45 lidí. Rovněž tehdy otevřela reprezentační prodejny a sklady v Olomouci, Praze, Brně, Košicích a Luhačovicích.
Za první republiky se výrazně zvýšila výroba čokoládového zboží, celoroční výroba v roce 1911 se rovnala dvoutýdenní produkci v roce 1924. Pro dovoz surovin a rozvoz výrobků se využívala vlastní železniční vlečka, později i nákladní auta.
V roce 1933 zaměstnávala firma již na 1100 lidí, rozšiřoval se sortiment, ceník z tohoto roku obsahoval 663 položek. Oblíbené byly vanilkové čokolády, čokoláda na vaření, čokoládové tyčinky, figurky nebo kakao v plechovkách. Sortiment doplňovaly dezerty balené v rozmanitých obalech a také nečokoládové cukrovinky a oplatky – pastilky, dražé, karamely, drops, furé, gumovité a lékořicové cukrovinky. Významný byl také export směřující dokonce i do zámoří, především do USA.
Nástupu hospodářské krize v 30. letech čelila firma zavedením levnějších druhů tabulkových čokolád včetně čokolády na vaření a dortových polev, dále také došlo k obměně výrobků, zejména čokoládových tyčinek, z nečokoládových cukrovinek to byly šuměnky, šumící prášky Šampus a zmrzlinový přípravek Mrazil.
V době ohrožení republiky nacistickým Německem vydala firma tři díly „Leteckého alba“, každý pro 120 obrázků. Ty mohli lidé nalézat v tzv. letecké čokoládě.

Válečná léta 1939-45 přinesla z důvodu nedostatku surovin omezení výroby a zavedení náhradní produkce oplatkového zboží, sušenek, cukrového pečiva a umělého medu. V poslední fázi osvobození přišla Zora o všechno hotové zboží a zásoby cukru a mouky, některé tovární objekty pak utrpěly škody při leteckých útocích. Strojní zařízení však zůstalo neporušeno.

Firma byla znárodněna dekretem prezidenta v roce 1945, čímž vznikl národní podnik Zora Olomouc. Vyhláškou ministra výživy z roku 1948 byly do podniku začleněny i další znárodněné čokoládovny v Olomouci – Josef Mikšovský, Olfedo a Union. Vedení převzalo přímo Ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu.
Od roku 1958 tvořila Zora základní podnik Moravských čokoládoven, menší závody byly postupně rušeny.

Nová kapitola historie závodu začala v roce 1963 po jeho začlenění nejprve do národního podniku Československé čokoládovny a o dva roky později do oborového podniku.
V poválečných letech i v prvních letech budování socialismu Zora stále vyráběla kvalitní čokoládové výrobky v poměrně širokém sortimentu, především čokoládové tabulky, tyčinky a čokoládové dezerty.
V roce 1973, kdy slavila 75 let od svého založení, vyráběla továrna na 13 tisíc tun výrobků. Část výroby se i vyvážela, hlavně sezónní zboží. Některé výrobky se dokonce dočkaly ocenění na mezinárodních olympiádách, např. tyčinka Milena nebo čokoládové figurky. V roce 1974 se v Zoře začala vyrábět známá Studentská pečeť. V té době továrna patřila k nejmodernějším čokoládovnám u nás.

Po roce 1989 a hlavně po vstupu společnosti Nestlé do Čokoládoven začal závod ještě více prosperovat. V 90. letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci výrobny čokoládových hmot, byla postavena nová hala, jež byla vybavena nejmodernějšími technologiemi. V roce 1995 byla zprovozněna další linka na výrobu čokolád a čokoládových tyčinek. Se vznikem společnosti Nestlé Čokoládovny v roce 1999 (přejmenované od roku 2001 na Nestlé Česko) byla do závodu Zora soustředěna výroba tabulkových čokolád, čokoládových tyčinek, plněných čokoládových bonbonů a kolekcí. V roce 2007 začala vyrábět bublinkovou čokoládu Aero pro evropský trh. Výrobky jsou většinou vyráběny pod značkou Orion pro domácí a Nestlé pro zahraniční trh, značka Zora byla zachována pouze u Sójových řezů. Výrobky z olomoucké Zory najdete momentálně ve všech koutech světa včetně zámořských států. Závod však vyváží i čokoládovou hmotu pro ostatní továrny v koncernu Nestlé.

S modernizací závod Zora nepřestává ani v posledních letech. V roce 2011 byla instalována linka OPM na výrobu dezertů, o deset let později ji doplnila nová linka Pick and Place, díky níž dochází k postupné automatizaci balení zboží. V tom samém roce dochází i k automatizaci přesunu zboží mezi linkami OPM a Pick and place, takže některých dezertů se nemusí dotknout za celou výrobu lidská ruka.

V současnosti činí roční výroba přes 40 tisíc tun a podnik zaměstnává na 800 lidí. Vedle tradičních výrobků jako jsou tabulkové čokolády Orion, Ledové kaštany nebo tyčinky Deli na tuzemský i zahraniční trh dodává i novinky – čokoládovou tyčinku Nuts, bonboniéry After Eight a Black Magic či nové příchutě Studentské pečeti, kterou nyní najdete i ve formě tyčinky jako Studentskou pečeť naruby.

Envelopa Office Center s.r.o.

tř. Kosmonautů 1221/2a, 779 00 Olomouc

IČ: 02070332

DIČ: CZ 02070332

T: +420 607 175 966
T: +420 777 071 170
E: vyslouzil@rsre.cz

Sledujte nás

Web vytvořila Domigrafika.